Chci se stát dobrovolníkem

„Dobrovolníci nejsou placeni – ne proto, že jsou bezcenní, ale proto, že jsou k nezaplacení.“

Nabízíme několik forem dobrovolníctví jak jednorázového, tak trvalejšího charakteru.

Kontaktujte nás

handoff-icon+420 608 958 574

mail-iconadmin@pbjk.cz

Pro firmy

Přijímáme nejen potravinové dary, ale i drogistické výrobky. Potraviny mohou být po datu minimální trvanlivosti, krátce před datem použitelnosti, s poškozeným obalem (pokud není poškozen primární obal, tzn. až "na potravinu"), či s chybným označením. Vše záleží na osobní konzultaci, jsme schopni zajistit přepravu darovaných výrobků. Přijímáme také plodiny od zemědělců. Ty mohou buď zůstat na poli (s dobrovolníků jsme schopni zajistit sklizeň), či mohou být již sklizeny (staré brambory apod.).

Fyzická osoba

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů (jak finančních, tak materiálních), pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze však odečíst nejvýše 15 %.

Právnická osoba

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů (finančních i materiálních), pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2 000 Kč.

Uplatnění DPH při darování zboží

 

Kontaktujte nás

handoff-icon+420 608 958 574

mail-iconadmin@pbjk.cz