Shromažďováním a distribucí naše práce nekončí. Mezi naše další aktivity patří například přednášková činnost, workshopy, paběrkování a Sbírka potravin.