Projekt PoMPo III

Financování projektu

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“ s registračním číslem CZ.03.04.01/00/22_010/0001326 je projektem financovaným z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost plus (OPZ+), evropský podíl financování činí 90 % a národní podíl činí 10 %.

Počátek realizace projektu je 1. 5. 2023 a realizace bude trvat až do 30. 4. 2026.

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšení situace podpořených osob ve smyslu zajištění jejich pravidelnějšího a kvalitnějšího stravování a zvýšení dostupnosti hygienických prostředků, základních domácích potřeb, textilních výrobků a školních pomůcek pro tyto osoby. Stany, spacáky a karimatky budou distribuovány zejména osobám bez domova s cílem alespoň částečně zlepšit jejich situaci, pokud nelze v konkrétním případě jejich ubytování řešit jiným způsobem. Poskytování potravinové a materiální pomoci doplní nebo rozšíří stávající aktivity partnerských organizací a umožní jim tak podpořit více osob nebo je podpořit i intenzivněji. 

 Potravinová a materiální pomoc sice ze své povahy může uspokojovat pouze základní životní potřeby, nicméně zprostředkovaně může přispívat i k uspokojování dalších potřeb těchto osob tím, že tyto osoby budou moci použít svoje disponibilní prostředky i na jiné účely než pouze na uspokojování základních životních potřeb. Projekt též bude přispívat k vybudování kontaktu a důvěry mezi pracovníky partnerských organizací a klienty a bude jakousi vstupní branou pomoci, kdy při přijímání potravinové a materiální pomoci jsou klienti více ochotní navázat kontakt a případně vyslechnout rady a doporučení pracovníků zapojených organizací. Dalším cílem projektu je tedy i vhodné a citlivé nasměrování osob z cílových skupin k dlouhodobějšímu řešení svojí situace, tedy k řešení příčin problémů, a to prostřednictvím poskytování doprovodných opatření spolu s potravinovou a materiální pomocí. Projekt tedy může tímto způsobem přispět ke zmírnění chudoby a sociálního vyloučení podpořených osob.

Co je předmětem pomoci

 V rámci potravinové pomoci je distribuováno celkem 59 druhů potravin, např. se jedná se o potraviny jako je například mouka, čočka, cukr, těstoviny, masové konzervy nebo dětská výživa. V rámci potravin jsou k dispozici jak produkty určené k přímé spotřebě určené pro ty, kteří nemají možnost vařit, tak suroviny k přípravě jídel. Materiální pomoc se skládá ze tří částí – hygienické potřeby, základní domácí potřeby, textil, školní potřeby, stany, spacáky a karimatky.  Aktuálně je distribuováno 40 druhů hygienických potřeb, jako je například mýdlo, zubní kartáček, šampon, prací prášek či dětské plenky. Mezi 20 druhy základních domácích potřeb nalezneme prostředky k vaření, stolování a úklidu. V případě textilních výrobků, kterých se distribuuje 24 druhů, se jedná například o čepice, rukavice, šály, spodní prádlo nebo ručníky. Důležitou součástí distribuce pomoci jsou také doprovodná opatření, která jsou všem podpořeným osobám v rámci potravinové a materiální pomoci nabízena s cílem dlouhodobějšího řešení jejich sociální situace. Mezi nejčastější doprovodná opatření patří buď poskytnutí sociálního poradenství nebo jeho zprostředkování či informování o možnostech další pomoci. Dále je poskytováno poradenství v oblasti nutriční výživy a zdravého stravování, finanční poradenství a poradenství v případě složitých životních situací. Mezi další doprovodná opatření pak také patří pomoc při hledání zaměstnání, doprovod na úřady, pomoc při prosazování oprávněných zájmů nebo organizování volnočasových aktivit.

Jaké skupiny lidí pomoc nejčastěji dostávají

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“ se zaměřuje na pomoc osobám v tíživé životní situaci ohroženým chudobou nebo osobám pod hranicí chudoby. Nejvíce podporovanou skupinou v rámci tohoto projektu jsou rodiny s dětmi ve věku do 15 let a matky samoživitelky. Pro obě tyto skupiny jsou velmi cenné nejen potraviny, ale i například školní pomůcky. Dalším významným příjemcem především potravinové, ale i materiální pomoci jsou osoby bez domova. Pro tuto skupinu je velmi důležité rozšíření projektu o distribuci stanů, spacáků a karimatek. Pomoc je poskytována i příslušníkům menšin nebo cizincům, osobám starším 65 let a v neposlední řadě i osobám zdravotně postiženým.

Informace za celý projekt Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“ s registračním číslem CZ.03.04.01/00/22_010/0001326 najdete ZDE

 

 

 

 

Zpět na projekty