Dotace & dary 2022

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2022 podpořili!

Dotace ze státního rozpočtu

  • Program 18.A Podpora provozu potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením, Státní zemědělský intervenční fond

Účel dotace: cílem dotace je podpora distribuce potravin lidem na hranici hmotné nouze, kteří jsou bez adekvátního přístupu k základním potravinám, a tím částečně přispívat ke snížení plýtvání potravinami.

Předmět dotace: mzdové a provozní náklady související se shromažďováním, skladováním a přidělováním darovaných potravin na území České republiky vč. nájmů a služeb.

Částka: 4.500.000 Kč

  • Program 18.B Podpora investic pro potravinové banky a další subjekty s humanitárním zaměřením, Státní zemědělský intervenční fond

Dotaci lze poskytnout pro vytvoření odpovídajících podmínek pro skladování potravin výstavbou nebo rekonstrukcí skladovacích prostor pro potraviny, vybavením skladovacích prostor pro potraviny potřebnou technologií včetně pořízení automobilu pro svážení a distribuci darovaných potravin.

Částka: 1.000.000 Kč

Investiční majetek: technické zhodnocení skladu, nákup elektrického paletového vozíku s váhou

Krajské dotace - Jihočeský kraj

  • Program: Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108//2006 Sb., o sociálních službách

Logo Jihočeského kraje

Projekt „Potravinová banka Jihočeského kraje z.s. – podpora provozu“ byl v roce 2022 podpořen z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108//2006 Sb., o sociálních službách částkou 260 000 Kč

smlouva

Projekt „Pojízdná výdejna potravinové pomoci pro Jihočeský kraj“ byl v roce 2022 podpořen z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108//2006 Sb., o sociálních službách částkou 270 000 Kč

smlouva

Není k dispozici žádný popis fotky. Může jít o obrázek 1 osobě a venkovnímu 

Dotace z rozpočtů měst a obcí

  • Dotace z rozpočtu města České Budějovice

Dotační program města České Budějovice na podporu "sociální oblasti" v roce 2022

Z tohoto programu byl podpořen projekt "Potravinová banka Jihočeského kraje - podpora provozu 2022" částkou 280.000 Kč

smlouva

Projekt "Potravinová pomoc uprchlíkům na území ORP České Budějovice" byl podpořen částkou 157.500 Kč  z rozpočtu Statutárního města České Budějovice.

smlouva

Symboly města | Oficiální stránky statutárního města České Budějovice

  • Dotace z rozpočtu města Tábor

Program: Podpora sociálních služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2066 Sb., o sociálních službách - rok 2022

Číslo smlouvy o dotaci: 3400/SD/00052/22 (pohonné hmoty, mzdy)

Částka: 31.000 Kč

Projekty |

Dary a nadační příspěvky

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco, že nemusíme mrznout ve skladu!

Díky příspěvku na opravu topení jsme mohli vyměnit staré radiátory a trubky za nové. Ve skladu je teď příjemná teplota jak pro zaměstnance, tak pro potraviny.

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme (Nadační fond Tesco)

Nadační fond Tesco 2019 - DPSP

Zpět na projekty