Nadace ČEZ

Děkujeme za dlouhodobou podporu!

V roce 2022 jsme díky projektu "Transformační a edukační kuchyně Potravinové banky Jihočeského kraje" z programu Podpora regionů 2022 mohli zajistit lektora edukační kuchyně a zároveň vybavit kuchyň kuchyňským náčiním díky kterému můžeme klienty neziskovým organizací učit levně a chutně vařit.

Díky projektu byl zahájen provoz transformační a edukační kuchyně. Cílem projektu je zpracovat neudané potraviny tak, aby se nestaly odpadem. Nejčastěji se jedná o pečivo, ovoce a zeleninu. Neméně důležitým cílem je naučit klienty neziskových organizací, jak potraviny z potravinové banky jednoduše zpracovávat. Díky edukaci příjemců potravinové pomoci dále roste poptávka po zachráněných potravinách.
Za dobu našeho působení jsme zjistili, že mezi hlavní pilíře dalšího rozvoje patří rychlejší a častější distribuce, edukace konečných klientů a prodloužení životnosti potravin či jejich další zpracování.
Z našich zkušeností víme, že příjemci potravinové pomoci často neumějí s darovanými potravinami pracovat (poptávka je převážně po konzervovaných a hotových potravinových). Chceme naučit příjemce, že vaření je zdravější a levnější alternativou.

Zpět na projekty