Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

pro obdarované (příjemce podpory)

1.   Potravinová banka se sídlem Riegrova 51, 370 01 České Budějovice, IČ: 048 28 691, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, spisová značka L 6955 zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává jako správce osobních údajů (dále jen „správce“), následující osobní údaje obdarovaných (příjemců podpory):

  • jméno a příjmení;
  • bydliště (volitelné);
  • charitativní, příp. jiná, organizace jejímž je klientem (volitelné);
  • e-mail (volitelné);
  • telefonní číslo (volitelné);
  • informace nutné pro sestavení balíčku (volitelné).

2.     Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro účely poskytnutí potravinové pomoci.

3.     Výše uvedené zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování za účelem uzavření smlouvy o poskytnutí daru (v tomto případě se jedná o poskytnutí daru).

Poskytnutí osobních údajů pro v této informaci uvedené účely je smluvním požadavkem a subjekt údajů má povinnost osobní údaje poskytnout (až na případné výjimky stanovené touto informací). Možným důsledkem neposkytnutí těchto údajů je nemožnost dar poskytnout.

Tyto osobní údaje budou spolkem Potravinová banka Jihočeského kraje z.s. zpracovávány po dobu 12 měsíců od předání daru, případně po dobu, kterou stanoví jednotlivé právní předpisy (např účetní a daňové doklady), po dobu jakýchkoli trvajících sporů, a po dobu, po kterou je podle platných právních předpisů možné soudně uplatnit ze strany obdarovaného jakékoli nároky vůči PBJ související s poskytnutím daru.

4.     Zpracování osobních údajů uvedených je prováděno spolkem Potravinová banka Jihočeského kraje z.s. tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a.      Reservační systém Reservio

 Reservio, s.r.o., IČO 29376033, se sídlem Brno, Hlinky 995/70, PSČ 60300, kontaktní adresa: Brno, Hlinky 995/70, PSČ 60300, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76730

 

V některých případech se na zpracování podílí i další správce osobních údajů – konkrétní charitativní organizace, či jiná organizace, která obdarovanému (příjemci potravinové pomoci) zprostředkovává přístup ke službě, tato organizace je pak samostatným správcem osobních údajů.

 

5.     Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • na podání námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 Nařízení,
 • kdykoli odvolat souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení (tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním),
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Pro realizaci některého z Vašich práv dle Nařízení, nebo v případě jakýchkoli dotazů, nás (správce) kontaktujte na admin@pbjk.cz nebo poštou na adrese Riegrova 51, 370 01 České Budějovice.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

pro dárce

1.   Potravinová banka se sídlem Riegrova 51, 370 01 České Budějovice, IČ: 048 28 691, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, spisová značka L 6955 zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává jako správce osobních údajů (dále jen „správce“), následující osobní údaje dárce:

  • jméno a příjmení;
  • e-mail;
  • adresa bydliště;
  • telefonní číslo;
  • případně datum narození.

2.     Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro účely vedení interní evidence, splnění smlouvy mezi správcem a dárcem a pro daňové a účetní účely (pro plnění právních povinností).

3.     Výše uvedené zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – zpracování za účelem plnění zákonných povinností Správce z českých a unijních právních předpisů, čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování za účelem uzavření smlouvy, a čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování z důvodu oprávněného zájmu správce – (zejména komunikace s dárcem ohledně dalších možných akcí Správce).

Poskytnutí osobních údajů pro v této informaci uvedené účely je zákonným i smluvním požadavkem a subjekt údajů má povinnost osobní údaje poskytnout (až na případné výjimky stanovené touto informací). Možným důsledkem neposkytnutí těchto údajů je nemožnost uzavřít smlouvu a dar přijmout.

Tyto osobní údaje budou spolkem Potravinová banka Jihočeského kraje z.s. zpracovávány po dobu trvání smlouvy a následně po dobu 3 let, případně po dobu, kterou stanoví jednotlivé právní předpisy (např účetní a daňové doklady), po dobu jakýchkoli trvajících sporů, a po dobu, po kterou je podle platných právních předpisů možné soudně uplatnit ze strany dárce jakékoli nároky vůči správci související s uzavřenou smlouvou.

4.     Zpracování osobních údajů uvedených je prováděno spolkem Potravinová banka Jihočeského kraje z.s. tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a.      Nadace via (server Darujeme.cz)

se sídlem Dejvická 306/9 160 00 Praha 6
IČO: 673 60 114

5.     Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • na podání námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 Nařízení,
 • kdykoli odvolat souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení (tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním),
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Pro realizaci některého z Vašich práv dle Nařízení, nebo v případě jakýchkoli dotazů, nás (správce) kontaktujte na admin@pbjk.cz nebo poštou na adrese Riegrova 51, 370 01 České Budějovice.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM COOKIES

1) Správce osobních údajů, společnost Potravinová banka Jihočeského kraje z.s. sídlem Riegrova 51, 370 01 České Budějovice zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, spisová značka L 6955, IČO: 048 28 691 jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem, zapamatování si přihlašovacích údajů, sledování průchodu webu a konkrétních událostí za účelem statistik chování návštěvníků webu.

2) Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější

3) Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci soubory cookies. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

4) Užití cookies za účelem uvedeným v odst. 1 se považuje za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě vámi uděleného souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

5) Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies“). To znamená, že existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. V žádném případě soubory cookies neovlivní technické používání Vašeho počítače a neobsahují viry.

6) Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, Google Adwords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

7) Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány následujícími způsoby:

8) Odmítnutí souborů Cookie
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Uživatelé, kteří si ukládání souborů cookie nepřejí mohou pomocí nastavení webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Případně mohou využít nástroj třetích stran např. http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

9) Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním zpět,
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
 • vykonat své právo na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.