Sklad potravinové pomoci v Jihočeském kraji

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Předmetem podpory je vytvořit kapacitu pro předcházení vzniku potravinového odpadu. Projekt zahrnuje nákup automobilu a tří objektů, konkrétně dvou budov a jednu montovanou halu. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 95 t/rok.

Celkové způsobilé výdaje: 10 009 460 Kč

Dotace EU: 9 508 987 Kč (95 %)

Příspěvek příjemce podpory: 500 473 Kč (5 %)

Datum zahájení realizace projektu: 14. 12. 2020

Datum ukončení realizace projektu: 30. 4. 2022

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí 

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Potravinová banka Jihočeského kraj z. s.

Zpět na projekty